PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

05.01.2019

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se v roce 2017 zařadila na seznam sedmi největších divů naší republiky. Není se co divit. Jsou zde totiž instalovány dvě největší reverzní vodní turbíny v Evropě a letecké snímky horní nádrže jsou fascinující.

S výkonem každé turbíny 325 MW, je naší nejvýkonnejší vodní elektrárnou vůbec.

Stavba byla zahájena již v roce 1978 ,ale elektrárna byla uvedena do ostrého provozu až 20. června 1996. Areál elektrárny se nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti Jeseníky, proto je z ekologických důvodů celý provoz umístěn v podzemí.

Exkurze se provádějí celoročně.


Exkurze pro veřejnost sestávají z návštěvy infocentra a promítání dokumentárního filmu o elektrárně, prohlídce podzemní strojovny s turbínami a případné obhlídky dolní a horní nádrže. Horní nádrž nabízí nenároč nou procházku kolem vodní hladiny s širokým výhledem na masivy našich nejkrásnějších hor.

Vyzkoušejte nejdelší sjezd na koloběžkách v republice.

Více informací a ceny exkurzí naleznete v tomto odkaze.